VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ - THÔNG BÁO
- Thực hiện việc kiêm nhiệm của nhiều cán bộ trong hệ thống Văn phòng điện tử. Từ ngày 04/09/2014 hệ thống VPĐT áp dụng kỹ thuật Xác thực một lần (Single Sign On - SSO). Hệ thống sẽ có một số thay đổi. Xem chi tiết tại đây.
- Tất cả tài khoản vui lòng nhấn phím F5 hoặc nút Làm tươi trên trình duyệt sau đó đăng nhập.
- Ngoài ra, nếu có bất cứ vấn đề phát sinh vui lòng gọi số 073.3.882300 để được hỗ trợ./.
              ---------------- Trân trọng ---------------